sma19 sma19
SMAC! Web Magazine

Author - Ko Yamanaka

Ko Yamanaka’s Profile

Name : Ko Yamanaka Hometown : Kanagawa prefecture Editor in charge of : Shumatsu no Valkyrie – Record of Ragnarok Mobuko no Koi Tsukuoki seikatsu Why did you decide to become a manga editor? “Growing up in a house...